stilte schreeuw.

Céline Michel / gerealiseerd (2018)

De getraumatiseerde Iris gaat op zoek naar antwoorden uit het verleden. Deze probeert ze te vinden bij een man die aanwezig was op de dag van het ongeluk. Wat leveren snel oordelen en beoordelen je op als je de waarheid niet hoort? 

Stilte Schreeuw is een korte film over vooroordelen en veroordelen. Er is niks mis met oordelen en beoordelen. We doen dat aan de lopende band op basis van levenservaring, en dat maakt het leven leefbaar. We schatten mensen, dingen en situaties in en deze beoordeling stelt ons in staat om adequaat te handelen. 

Het gaat mis als we te snel oordelen en beoordelen; dat leidt tot vooroordelen en veroordelen. Ze nemen de vorm van een onwrikbare waarheid aan en dan is er geen ruimte meer voor andere opvattingen. 

Zodra Iris zich hiervan bewust wordt kan ze leren haar vooroordeel los te laten en open te staan voor het unieke van de ander.

producent
scenario & regie

d.o.p.
montage

cast

Lavender Films 
Céline Michel &
Hans Koppelman
Julius Kuyper
Zelina van Ommeren

Marianne Helbers
Sjoerd Hageman