Stimuleringsbijdrage Filmfonds ‘De Swarte Krie van de Deelen’

Leuk nieuws! De Swarte Krie van de Deelen van Samantha Janssen heeft een stimuleringsbijdrage mogen ontvangen in het kader van Filmfonds Shorts! 

Het Filmfonds kent bij uitzondering een stimuleringsbijdrage toe van € 5.000,- aan drie niet geselecteerde, maar zeer bijzondere projecten die ieder op hun eigen manier in potentie een bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit van het (film)aanbod, de verdere professionalisering van de filmsector en de versterking van het Nederlandse filmklimaat. Nieuw talent staat centraal bij de selectie. Juist in deze tijd hecht het Filmfonds extra belang aan het blijven stimuleren van makers en hun projecten.

De aankomende maanden zal de film, die het verhaal vertelt van de kleine Dieke die door haar fantasie de dood van haar moeder een plekje geeft, verder worden uitgewerkt en worden ingediend voor realisering.  

Hoewel rouwverwerking een duidelijk thema is, is dit verhaal vooral geschreven als een pleidooi voor de fantasie en om kinderen de tijd te geven zich te laten ontwikkelen in hun eigen tempo. Dit weerklinkt in de simpele, maar wijze woorden van oma: ‘geef het tijd.’